Vlkolínec sa nachádza na Slovensku vo vnútorných Západných Karpatoch, v pohorí Veľká Fatra, vo výške 718 m.n.m., pod vrchom Sidorovo. Vlkolínec je mestskou časťou Ružomberka. Vlkolínec trvalo obývaná obec, v súčasnosti s 29 obyvateľmi v 18 domoch z celkového počtu 55 domov.

  • Vlkolínec má rozlohu 797 ha, zastavaná časť s drevenou architektúrou horského a podhorského typu severného stredného Slovenska, podstatnú časť chránených objektov tvoria drevenice respektíve hospodárske dvory (usadlosti)
  • Vlkolínec bol v roku 1993 zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako unikátny krajinno-sídelno-architektonický komplex
  • Vlkolínec - základnou hodnotou je vyvážená interakcia (vzťah a väzby) človeka a prírody, sídla a krajiny
  • Zoznam pamiatkového fondu – zapísaných 73 objektov
  • Vzácne stavby vo Vlkolínci – zrubová dvojpodlažná zvonica z roku 1770, zrubová rumpálová studňa z roku 1860, murovaný barokovo-klasicistický kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1875
  • Múzeum – expozícia kultúry bývania vo Vlkolínci „Roľnícky dom“ Liptovského múzea
  • Vlkolínske senníky – štále, hospodárske objekty postavené mimo intravilán Vlkolínca

Pamätné tabule vo Vlkolínci:

  • Pamätná tabuľa na dome číslo 9007 venovaná padlým Vlkolínčanom v roku 1944, ...za náš slobodný život padli: Bradiak Ondrej 70-ročný, Bradiak Štefan 31-ročný, Kaman Vojtech 35-ročný, Kendera Ján 68-ročný, Kendera Vojtech 38-ročný, Kupčo Ondrej 45-ročný, Kupčová Mária 70-ročná, česť ich pamiatke;
  • Pamätná tabuľa na budove bývalej školy je venovaná učiteľovi pôsobiacemu na vlkolínskej škole, Jozefovi Májekovi, ktorý padol ako interbrigadista v občianskej vojne v Španielsku v roku 1936;
  • Pamätná tabuľa na rímsko-katolíckom kostole Navštívenia Panny Márie vo Vlkolínci:“ Vo Vlkolínci sa narodil a v tomto kostole s láskou pôsobil Pavol Horský, kňaz SJ, 1924 – 1995, pre svoju vieru bol prenasledovaný a komunistami odsúdený na dlhoročné väzenie v rokoch 1950 – 1960