Vodná nádrž Liptovská  Mara r.č:3-5340-1-1 je vzdialená od Rybárskej osady 100m a poskytuje široké možnosti rybolovu. Patrí medzi najlepšie zarybnené a najvyhľadávanejšie vody zaradené v kaprovom režime na Slovensku.

Je tu bohaté zastúpenie týchto rýb: kapor- do 28 kg, zubáč – do 15 kg , ostriež – do 2,5 kg, šťuka – do 25 kg, lieň, pleskáč, plotica, boleň, pstruh dúhový, pstruh jazerný, sumec a úhor. Loviť ryby je možné z brehu alebo z člna. Pri love z člna je možné používať aj benzínový motor.

Lov rýb je povolený od 01. 06. do 15. 03. Lov prívlačou a lov na rybku je povolený od 15.06 do 31.1. Lov je povolený na 2 udice pri love na ťažko a na plávanú, pri love prívlačou a muškárení môžete používať len jednu udicu. Loviaci si môže v jednom dni ponechať najviac 2 ks kapra, lieňa, šťuky, zubáča, sumca, boleňa, alebo ich kombináciu, prípadne 4 ks lososovitých rýb, vrátane lipňa a podustvy ale najviac 7 kg rýb.

Vodná plocha nádrže (2160 ha) je od priehradného telesa po železničný most pri ústí rieky Váh do VN. Lov je povolený vo vzdialenosti100m od hrádze, pri klietkovom chove rýb je lov povolený vo vzdialenosti 100 m z každej strany. Zákaz lovu je v lokalite CHA Ratkovie. V tomto úseku je rybolov povolený len z brehovej časti severozápadného cípu Ratkovskej zátoky (č. parc. 1104/5) od 1. júla do 31. decembra. Celoročný zákaz lovu z vtáčieho ostrova a umelého ostrovčeka.

Povinnosti rybára
Loviaci je povinný mať pri love:

 • rybársky preukaz  (ak je členom SRZ)
 • rybársky lístok
 • povolenie na rybolov
 • mierku na meranie dĺžky ulovenej ryby
 • uvoľňovač háčikov a podberák

Po ukončení platnosti povolenia na rybolov je loviaci povinný odovzdať povolenie organizácii, ktorá ho vydala. Loviaci je povinný zapísať dátum lovu do prehľadu o úlovkoch pred začatím lovu a ulovenú rybu zapísať do prehľadu ihneď po jej privlastnení.

Lovné miery rýb a povolená doba lovu

Druh ryby Lovná miera Povolená doba lovu
Kapor 40 cm 01.06. - 14.03.
Lieň 25 cm 01.06. - 14.03.
Šťuka 60 cm 16.06. - 31.12.
Zubáč 50 cm 16.06. - 14.03.
Boleň 40 cm 01.06. - 14.03.
Sumec 70 cm 16.06. - 14.03.
Pstruh dúhový 25 cm 16.04. - 31.12.
Pstruh potočný 25 cm 16.04. - 31.08.
Pstruh jazerný 45 cm 16.04. - 31.08.
Jalec hlavatý 20 cm 01.06. - 14.03.


Denný čas lovu rýb

január, február 07.00 - 17.00 hod.
marec, apríl 05.00 - 21.00 hod.
máj, jún, október 04.00 - 24.00 hod.
júl, august, september 00.00 - 24.00 hod.
november, december 07.00 - 20.00 hod.
   


Ceny hosťovacích povolení:


členovia SRZ:
denné – 10 EUR, týždenné - 20 EUR

nečlenovia a cudzinci:

denné – 16,50 EUR, týždenné – 66,50 EUR

K povoleniu je potrebný rybársky lístok:
– týždenný 1,70,- EUR,  mesačný 3,40,- EUR,  1-ročný 10,- EUR, 3-ročný 16,60,- EUR.

Všetky doklady potrebné k rybolovu vám môžeme v prípade záujmu zabezpečiť.

Rybolov na VVN Bešeňová

Vodná vyrovnávacia nádrž Bešeňová (193ha)r.č:3-6040-4-4 je vzdialená od Rybárskej osady cca 8km. Je to pstruhová voda s režimom chyť a pusť v ktorej je bohatý výskyt trofejných pstruhov dúhových a potočných. Lov rýb je povolený od 16.4. do 30.9

Denná doba lovu:

apríl a september: od 6.00 do 19.00 hod.
máj a august: od 5.00 do 21.00 hod.
jún a júl: od 4.00 do 22.00 hod.


Ceny hosťovacích povolení:
členovia SRZ:
denné – 6,50 EUR,

nečlenovia a cudzinci:
denné – 33 EUR,

K povoleniu je potrebný rybársky lístok:
– týždenný 1,70,- EUR,   mesačný 3,40,- EUR,  1-ročný 10,- EUR,   3-ročný 16,60,- EUR.

Všetky doklady potrebné k rybolovu vám môžeme v prípade záujmu zabezpečiť.

Blízke okolie poskytuje aj množstvo ďalších možností rybolovu na rieke Váh a jej prítokoch( pstruhové a lipňové vody)

Lipňový revír :

 • Váh č.20, r.č.3-4710-6-4 (Hl)  Čiastkové povodie rieky Váh od ústia do Lipt.Mary pod železničným mostom, po cestný most pri hoteli „Jánošík“ v Lipt. Mikuláši. Revír s režimom „Chyť a pusť“. Lov povolený od 1.6. do 31.12. muškárením, alebo na plávanú s použitím nástrah rastlinného pôvodu.


Pstruhové revíry :

 • Váh č.21, r.č.3-4720-4-1 Čiastkové povodie rieky Váh od cestného mosta pri hoteli „Jánošík“ v Lipt. Mikuláši. po sútok s riekou Belá pod Lipt. Hrádkom.
 • Demänovka, r.č.3-0640-4-1 Rieka Demänovka od sútoku s Váhom po cestný most pod Demänovskou ľadovou jaskyňou.
 • Štiavnica, r.č.3-3990-4-1 Rieka Štiavnica od sútoku s Váhom po cestný most pred Stanišovskou dolinou.
 • Smrečianka, r.č.3-3800-4-1 Rieka Smrečianka od sútoku s Váhom po cestný most pred Žiarskou dolinou.
 • Kvačianka,r.č.3-1810-4-1 Potok Kvačianka od ústia do VN Lipt. Mara, po ochranné pásmo TANAPu, vrátane prítoku Suchý potok.Podrobnejšie o pstruhových vodách

Spôsob lovu:
Lov je povolený od 16.4 do 30.9  prívlačou na mŕtvu rybku, alebo jej umelé napodobeniny, alebo muškárením, s použitím najviac troch mušiek na náväzci. Ostatné spôsoby lovu sú zakázané!

V jeden deň lovu si loviaci smie privlastniť najviac 4 ks lososovitých rýb (vrátane lipňa a podustvy), prípadne ich kombináciu.
Loviaci je povinný – zapísať do povolenia aktuálny dátum lovu pred jeho začatím
- ulovenú rybu zapísať ihneď po jej privlastnení
- dodržiavať predpísané lovné miery a denný čas lovu

Lovné miery Povolená doba lovu Denný čas lovu
Pstruh potočný - 25cm 16.4. – 31.8 apríl a september od 6.00 do 19.00 hod
Pstruh dúhový - 25 cm 16.4. – 30.9 máj a august od 5.00 do 21.00 hod
Pstruh jazerný - 45 cm 16.4. – 31.8. jún a júl od 4.00 do 22.00 hod
Lipeň - 30 cm    
Podustva - 30 cm    


Ceny hosťovacích povolení:

 • Týždenná na pstruhové vody pre člena SRZ (3 x lov)......... 16,50 €
 • Denná na Denná na pstruhové vody pre člena SRZ............. 10,00 €
 • pstruhové vody pre cudzinca .............................................. 16,50 €
 • Denná na lipňové vody pre člena SRZ .................................  6,50 €
 • Týždenná na lipňové vody pre člena SRZ (5xlov)................. 26,50 €
 • Denná na lipňové vody pre cudzinca ..................................16,50 €
 • Týždenná na lipňové vody pre cudzinca (5xlov).................. 66,50 €