Prosiecka dolina pretína vápencové Chočské vrchy od severu na juh. Začína na horských lúkach Svoradu –Veľké Borové a vyúsťuje v blízkosti podhorskej obce Prosiek. V dĺžke 3,5 km sa nachádza veľké množstvo prírodných
krás, vysoké skalné steny, vodopády, bohaté druhy lesných porastov.

Patrí medzi najnavštevovanejšie doliny Slovenska. Je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Prosiecka a Kvačianska dolina. Vedie ňou náučný chodník z Prosieka cez Svorad, Veľké Borové do Kvačianskej doliny.